Dzierżawca zakładu walczy z biurokracją i przyznaje, że rozruch może się opóźnić. Ale z pewnością nastąpi jeszcze w październiku.
– Nie wiem, czy damy radę uruchomić hutę zgodnie z planem 11 października – przyznaje w rozmowie z DGP Marek Frydrych, prezes spółki Sunningwell, która we wrześniu została na rok dzierżawcą Huty Częstochowa. Zakład nie pracuje od maja, bo dotychczasowy właściciel, czyli ISD, wpadł w kłopoty finansowe, do których przyczyniła się m.in. pogarszająca się koniunktura na stal. Zdaniem Frydrycha uruchomienie produkcji w tym miesiącu jest możliwe. Powinno to nastąpić między 15 a 18 października.
– Porwaliśmy się trochę z motyką na słońce, bo liczba dokumentów, koniecznych do wprowadzenia zmian, ponowne włączanie mediów, co może trwać do dwóch tygodni, nowe umowy – to wszystko wymaga czasu – tłumaczy Frydrych. Trzeba np. porozumieć się z ISD w sprawie umowy z dostawcą prądu, żeby dzierżawca mógł podpisać nową.
– Nie wiemy nawet, czy po bocznicach wagonami możemy wozić materiały, czy nie. Umowy z dostawcami złomu, który jest niezbędnym wsadem do elektrycznego pieca huty, już mamy, musimy jednak mieć 15 tys. ton materiału, żeby ruszyć z produkcją. Jak będzie mniej, to znowu mogą być przerwy, więc musimy mieć rezerwę. Na bieżąco monitorujemy dostawy złomu. Przyjmujemy go dopiero od czwartku – tłumaczy Frydrych.
– Nie chcemy ruszać, by potem znów zatrzymywać hutę – dodaje. Tłumaczy, że proces uruchamiania będzie się odbywał stopniowo. – Stalownia musi ruszyć wcześniej, walcownia zostanie uruchomiona, kiedy będzie miała co walcować.
Sunningwell wydał kierownikom poszczególnych działów zalecenie, by liczba osób świadczących pracę była uzależniona od zadań i potrzeb. Zalecono, by „bezwzględnie udzielać pracownikom dodatkowych dni wolnych”, „dopilnować maksymalnego wykorzystania urlopów zaległych” i „egzekwować od pracowników wykorzystanie zaplanowanych urlopów wypoczynkowych”.
Związki zawodowe pozytywnie oceniają zmiany w firmie. – Nie ma zagrożenia dla uruchomienia zakładu, za kilka dni ruszy stalownia, potem walcownia. Urządzenia nie pracowały, więc wszystko trzeba posprawdzać, pracownicy z utrzymania ruchu to robią. Pomału idzie ku dobremu, jest trochę pracy, ale wydaje mi się, że wszystko odbywa się sprawnie. Było spotkanie w poniedziałek ze stroną społeczną, załoga zaczyna się odbudowywać – przekonuje Małgorzata Magiera ze związku zawodowego Juvenia Huty Częstochowa. – Każdy pracownik otrzymał pismo, że zachowuje wszystko to, co miał na rok dzierżawy, ale liczymy, że zgodnie z umową po pół roku będzie wykup zakładu, bo jest taka możliwość. Ale syndyk musi zrobić nową wycenę, niezbędna jest inwentaryzacja, która wymaga dużo pracy – dodaje.
– Przejmując hutę, przejmujemy też obowiązki, do których nie byliśmy przygotowani także księgowo. Musimy rejestrować oddział Sunningwell w Częstochowie, żeby rachunkowość była spójna. Nie przejęliśmy magazynu części, bo jest u syndyka jako zastaw bankowy, nie wiadomo więc, czy syndyk może nam go sprzedać. Syndyk musi się zwrócić do sędziego, ten do banku, a dopiero on może wyrazić zgodę. A to wszystko trwa.
Uruchomienie produkcji w częstochowskiej hucie przed zimą to kwestia nie tylko ok. 1200 miejsc pracy – tyle liczy łącznie załoga, drugie tyle to poddostawcy. Huta bowiem jest producentem ciepła, które trafia m.in. do pobliskiej koksowni.
Zapytaliśmy Sunningwell o to, czy w zakładzie pozostanie część załogi z ramienia ISD. Okazuje się, że tak. – Mamy obowiązek zatrudnić wszystkich pracowników ISD Huta Częstochowa, część z nich jest z Ukrainy, jak np. dyrektor produkcji. My ich nie możemy zwolnić, bo wszyscy są przejmowani na tych samych zasadach – przyznaje Frydrych.
Przemysłowy Związek Donbasu, czyli ISD, przejął hutę w 2005 r. Niemal dekadę temu ISD z powodu problemów finansowych sprzedał znaczącą część udziałów w grupie Rosjanom.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Jewraz może być jednym z dostawców slabów dla częstochowskiego zakładu. Brak ich dostaw ze zniszczonych zakładów ISD w Ałczewsku na okupowanym Donbasie był również jednym z problemów Huty Częstochowa.