Pierwsze w Polsce Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy powstało w Hołowczycach na Podlasiu. Dotąd było to możliwe tylko za granicą - poinformował w piątek Gaz - System.

Laboratorium będzie wzorcowało (czyli ustalało wartości wskazywanych przez przyrząd badany w stosunku do odpowiadającym im wartościom wzorca miar) gazomierze służące do pomiaru objętości gazu w rozliczeniach z klientami.

"Projekt budowy LWG składał się z dwóch części: badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej. W pierwszej zostało zaprojektowane, a w drugiej wybudowane stanowisko pomiarowe, które jest najważniejszą częścią laboratorium. Umożliwia ono wzorcowanie gazomierzy gazem ziemnym w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, jakie panują w systemie przesyłowym, czyli przy wysokim ciśnieniu – powiedział kierownik LWG w Hołowczycach Tomasz Jakubiak.

Jak wyjaśnił Gaz System hołowczyckie może pracować w dwóch trybach - otwartym (co oznacza, że gaz pobierany jest z sieci, a przepływ regulowany jest przez tłocznię gazu) oraz zamkniętym(gdy przepływ wymuszany jest przez specjalną sprężarkę).

Dotychczas wzorcowanie gazomierzy na wysokim ciśnieniu możliwe było tylko za granicą. Wiązało się to z wysokimi kosztami, które mogły przekroczyć wartość samego gazomierza oraz wydłużenie czasu oczekiwania na zakończenie usługi.

"Poza oferowaniem usług komercyjnych Laboratorium będzie prowadziło również systematyczną działalność badawczo-rozwojową dotyczącą przepływu gazu, metrologii oraz armatury stosowanej w systemie przesyłowym – powiedziała p.o. dyrektora pionu laboratoriów Gaz System Aneta Korda-Burza.

W grudniu 2009 r. Gaz - System podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym". Dzięki środkom unijnym z POIG możliwe było uzyskanie refundacji ponad 35 proc. kosztów budowy Laboratorium w łącznej wysokości około 10 mln zł.