Akt notarialny przejęcia KHW przez Polską Grupę Górniczą ma zostać podpisany w sobotę. I dopiero zaczną się problemy.
31 marca dojdzie do kumulacji zmian w górnictwie. Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafią kopalnie Krupiński (Jastrzębska Spółka Węglowa) i część Wieczorka (KHW). Katowicki Holding Węglowy nie zostanie zlikwidowany, ale zostanie bez majątku produkcyjnego, czyli kopalń, które wejdą w skład PGG wraz z załogą Holdingu.
Ale wciąż nie ma decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego wniosek dotyczący połączenia węglowych firm wpłynął 2 marca. – Przedsiębiorcy nie mogą dokonać koncentracji bez zgody urzędu. Nie znając treści aktu notarialnego, nie sposób stwierdzić, czy może być podpisany bez zgody UOKiK – mówi Maciej Chmielowski z biura prasowego Urzędu. – Postępowania w sprawie koncentracji są dwuetapowe. W sprawach prostych decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W tych, gdzie jest prawdopodobieństwo ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może zostać przedłużone o cztery miesiące – dodaje.