W przyszłym tygodniu związki zawodowe otrzymają projekt porozumienia poprzedzającego połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Po fuzji PGG ma być dokapitalizowana kwotą ok. 1 mld zł – zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W poniedziałek minister oraz jego zastępca Grzegorz Tobiszowski spotkali się – podczas dwóch oddzielnych spotkań – ze związkowcami z KHW i PGG, aby przedstawić im szczegóły planowanego na marzec połączenia obu firm. Na początek przyszłego tygodnia zaplanowano rozpoczęcie negocjacji porozumienia, które poprzedzi fuzję. Ma ono uregulować m.in. sprawy pracownicze, w tym kwestię wynagrodzeń górników z KHW.

„W czwartek rano strona społeczna otrzyma propozycję porozumienia; do końca tygodnia wszyscy będą zastanawiali się, czy jest tam wszystko, co powinno być w porozumieniu, natomiast od poniedziałku w przyszłym tygodniu będziemy ponownie - z naszym udziałem - nad tym pracowali, żeby maksymalnie przyspieszyć” – powiedział dziennikarzom Tchórzewski po zakończeniu poniedziałkowego spotkania w KHW, a przed rozmowami ze związkowcami w PGG.

Minister przypomniał, że sytuacja finansowa KHW jest bardzo trudna – holding nie wypłacił załodze w terminie całości tzw. czternastej pensji, wypłacając zaliczkowo jedynie tysiąc złotych netto. Tchórzewski i Tobiszowski zapewnili, że pozostałą część tego świadczenia pracownicy holdingu otrzymają w pierwszych dniach marca (według związkowców mowa o 3 marca - PAP). Wcześniej, w lutym, ma być wynegocjowane porozumienie społeczne.

Reklama

Pytany, czy w związku z fuzją obu firm załoga KHW będzie musiała zgodzić się na rezygnację z „czternastek” w kolejnych latach, Tchórzewski przypomniał, że obecnie górnicy z holdingu zarabiają mniej niż ich koledzy w PGG.

„Tak naprawdę nie muszą rezygnować w przyszłych latach (z +czternastki+ - PAP), ponieważ wyrównanie płac z PGG mniej więcej wyrównuje im czternastą pensję. Będziemy w ten sposób rozmawiać. Te warunki są dla nich korzystne tym bardziej, że PGG ma tylko czasowo zawieszoną czternastą pensję” – wyjaśnił Tchórzewski.

Reklama

Jego zdaniem obecna sytuacja finansowa holdingu powoduje, że – jak mówił – „połączenie KHW z PGG staje się koniecznością”. „Świadomość i zarządu, i strony społecznej w tej chwili jest taka, że tak powinno być” – podkreślił Tchórzewski, przypominając, że połączenie, to także warunek postawiony przez instytucje finansowe, związany z restrukturyzacją zadłużenia i planowanym dokapitalizowaniem spółki.

„Strona finansowania nie godziła się już na osobne rozwiązania, tylko chcieliby, żeby to wszystko razem (PGG i KHW - PAP) liczyć” – dodał Tchórzewski, szacując wielkość dokapitalizowania PGG w związku z połączeniem z KHW na ok. 1 mld zł – wcześniej przedstawiciele resortu energii mówili o kwocie ok. 700 mln zł dokapitalizowania KHW oraz dodatkowych 400 mln zł w związku z fuzją.

„Kwota dokapitalizowania będzie jeszcze sformułowana w biznesplanie, tego szczegółowo jeszcze nie wiemy, ale wiadomo, że to będzie ok. miliarda złotych” – potwierdził w poniedziałek minister Tchórzewski.

Przypomniał, że połączenie KHW i PGG musi również uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej – temu poświęcone było ubiegłotygodniowe spotkanie z udziałem m.in. Tchórzewskiego i Tobiszowskiego w Brukseli.

„Przedstawiliśmy Komisji kierunek, w jakim chcemy iść. Komisja oczekuje dokładnego planu finansowego, biznesplanu tego przedsięwzięcia; oczekuje, żeby to przedsięwzięcie było podobne (jak w PGG) - żeby spełniało test prywatnego inwestora, czyli żeby było rentowne finansowo” – powiedział szef resortu energii.

Porozumienie, którego projekt związkowcy poznają w przyszłym tygodniu, mają podpisać wszystkie zainteresowane strony – zarządy PGG i KHW oraz związkowcy z obu firm. Załoga holdingu musi m.in. zaakceptować to, że obowiązujący w holdingu układ zbiorowy będzie rozwiązany, a pracowników będą obowiązywać regulacje przyjęte w PGG.

„Natomiast strona społeczna PGG oczekuje, że będzie to porozumienie, które zapewni takie dokapitalizowanie całej grupy, aby to, co zaczęło się już dziać w PGG (uzyskanie rentowności w czwartym kwartale ub.r. – PAP), zysk) nie popsuło się; więc musimy to wszystko dobrze zrobić” – wskazał minister.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ocenił, że strona społeczna ze zrozumieniem przyjęła konieczność przyspieszenia prac nad porozumieniem poprzedzającym połączenie KHW i PGG.

„W przyszłym tygodniu siadamy do stołu, aby rozmawiać o podpisaniu porozumienia, byśmy mogli zrealizować z początkiem marca wypłacenie kolejnej transzy +czternastki+ (…). Klimat rozmów jest bardzo trudny, ale z drugiej strony jest też duże zrozumienie” – ocenił Tobiszowski. Według niego podejście strony społecznej potwierdza, że „projekt ma znamiona dobrego przedsięwzięcia i ma szanse realizacji w najbliższym czasie”.

Przed rozmowami w KHW przed siedzibą holdingu demonstrowało kilkudziesięciu górników, protestujących m.in. przeciwko nieterminowej wypłacie „czternastki” i arbitralnej decyzji zarządu holdingu w tej sprawie, bez konsultacji ze stroną społeczną. Po zakończonym spotkaniu z udziałem ministra grupa kilkunastu związkowców pozostała w siedzibie KHW, oczekując na dalsze rozmowy.