Osoby pobierające emerytury i prowadzące działalność są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli jednak chcą zwiększyć swoje świadczenie, powinny opłacać je dobrowolnie.
Czy będę zwolniony z opłacania składek
Całe zawodowe życie pracowałam na etacie. W przyszłym miesiącu przechodzę na emeryturę. Z mojego świadczenia raczej się nie utrzymam i dlatego chcę założyć niewielką firmę zajmującą się usługami. Nie wiem tylko, czy mój pomysł na biznes się sprawdzi i czy zarobię dość, by płacić pełne składki na ZUS. Czy jako emerytka mogę nie płacić na ubezpieczenie emerytalne?
TAK
Przedsiębiorcy pobierający emeryturę nie muszą płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Ale samo ustalenie wysokości emerytury nie jest równoznaczne z możliwością skorzystania z ulgi. Dopiero pobieranie świadczenia powoduje, że można korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Inaczej jest z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę jej wymiaru stanowi 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku. Wysokość składki zdrowotnej stanowi 9 proc. tak ustalonej podstawy. Nie muszą jej opłacać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które mają ustalone prawo do emerytury, tak jak nasza czytelniczka. Powinny jednak jednocześnie spełniać dwa dodatkowe warunki. Emerytura nie może przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia, a miesięczny przychód z działalności gospodarczej 50 proc. kwoty emerytury minimalnej. Tak samo jest, gdy podatek dochodowy rozliczany jest w formie karty podatkowej. Inaczej mówiąc, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie zapłaci emeryt, który otrzymuje niskie świadczenie, a miesięczny przychód z jego działalności nie przekracza połowy najniższej emerytury. Z takiej samej ulgi skorzysta emeryt z niskim świadczeniem rozliczający dochody firmy w formie karty podatkowej. Jeśli przychody są wyższe, trzeba płacić daninę na zdrowie.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).
Czy pracując na etacie uniknę daniny
W grudniu ubiegłego roku ZUS ustalił mojej mamie prawo do emerytury. W marcu tego roku wróciła do pracy zawodowej. Pracodawca wyraził zgodę, żeby nadal prowadziła swoją firmę. Czy z racji tego, że jest emerytką, może nie płacić składek?
NIE