Rząd podjął decyzję, w którym miesiącu będzie wypłacana czternasta emerytura. Ile będzie wynosiła "czternastka"? Oto ustalenia.

Kiedy wypłata "czternastki"?

Warunki, od których zależy nabycie prawa do tzw. czternastki oraz zasady regulujące jej wypłatę zawiera ustawa z 26 maja 2023 r. Zgodnie z przepisami Rada Ministrów określa miesiąc wypłaty czternastej emerytury w rozporządzeniu. Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że we wtorek 28 maja 2024 r. Rada Ministrów zakończyła swoje posiedzenie, na którym m.in. przyjęto rozporządzenie, w którym rząd ustalił miesiąc wypłaty czternastej emerytury w 2024 r. – będzie to wrzesień.

Ile będzie wynosiła 14. emerytura?

Zgodnie z ustawą z 26 maja 2023 r. "czternastka" w pełnej wysokości wyniesie co najmniej kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W 2024 r. czternasta emerytura będzie wynosiła 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura.

Pełną kwotę "czternastki", czyli 1780,96 zł brutto otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia.

Jak podaje PAP, czternastą emeryturę dostanie ok. 8,9 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości świadczenie otrzyma 6,4 mln seniorów (w kwocie najniższej emerytury), a 2,5 mln osób w wysokości niższej niż 1780,96 zł brutto, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

"Czternastka" oprócz podatku dochodowego jest też wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie wlicza się również do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną czy alimenty.