Zasiłek chorobowy to świadczenie, które jest wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodu choroby i objętym ubezpieczeniem społecznym. W niektórych przypadkach, jeśli L4 się wydłuża, a ubezpieczenie chorobowe już się skończyło, również można liczyć na zasiłek. Jakie warunki trzeba spełnić?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni lub 270 dni w przypadku kobiet w ciąży i osób chorujących na gruźlicę. Jego podstawę stanowi co najmniej 86,29 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia tego roku 3 660,43 zł. Od 1 lipca wysokość świadczenia wzrośnie do 3 710,47 zł. Ostatecznie jego wartość zależy od sytuacji danej osoby i może wynosić od 80 do 100 proc. podstawy wymiaru.

Zasiłek chorobowy bez ubezpieczenia. Kiedy przysługuje?

Osoby, które wciąż chorują i nie są w stanie pracować, a ich ubezpieczenie chorobowe już się skończyło, mogą otrzymać zasiłek, o ile spełniają wszystkie poniższe warunki.

  • Mają zwolnienie od lekarza.
  • Niezdolność do pracy z powodu choroby lub wypadku trwa co najmniej 30 dni.
  • Choroba pojawiła się u nich w ciągu 14 dni od od zakończenia ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, ewentualnie w ciągu 3 miesięcy, o ile objawy danej choroby pojawiają się dopiero po 14 dniach od jej rozpoczęcia (dotyczy np. chorób zakaźnych).

Świadczenie przysługuje również wtedy, gdy niezdolność do pracy pojawiła się jeszcze w czasie obowiązywania ubezpieczenia chorobowego i trwała przez nieprzerwany okres jeszcze po ustaniu ubezpieczenia.

Warto wiedzieć, że osoby, które nie są ubezpieczone, mogą otrzymywać zasiłek chorobowy maksymalnie przez 91 dni. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły. Skrócony czas otrzymywania zasiłku nie dotyczy osób, u których niezdolność do pracy była spowodowana poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim wymaganym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz osób, które już przystąpiły do zabiegu ich pobrania. Wyłączone są też osoby, u których przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica lub choroba występuje w trakcie ciąży.

Jak załatwić zasiłek chorobowy?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, należy złożyć komplet dokumentów w ZUS. Co trzeba przygotować?

  • Oświadczenie na druku ZUS Z-10.
  • Wniosek o zasiłek (druk ZAS-53 lub zaświadczenie Z-3b w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą).
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy z powodu wypadku, jeśli miał on miejsce przy pracy lub w drodze do lub z pracy wraz kartą wypadku/protokołem powypadkowym.
  • Osoby mające chorobę zawodową muszą przedstawić dodatkowo decyzję inspektora sanitarnego potwierdzającą chorobę oraz zaświadczenie lekarskie, z którego wynika niezdolność do pracy z jej powodu.
  • W przypadku niezdolności do pracy wynikającej z wykonania badań lekarskich lub zabiegów dla dawców komórek, tkanek i narządów, trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie.
  • Kobiety w ciąży, o ile lekarz nie napisał na ich zwolnieniu kodu “B”, muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, elektronicznie poprzez PUE, wysłać pocztą lub poprzez pełnomocnika. Aby ZUS mógł sprawdzić, czy danej osobie przysługuje prawo do zasiłku i ustalić jego wysokość, były płatnik składek powinien przekazać mu zaświadczenie Z-3 lub Z-3a. Decyzja jest wydawana w ciągu 30 dni.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Jak zostało już wspomniane, wysokość zasiłku zależy od sytuacji danej osoby. Większość osób otrzymuje 80 proc. podstawy wymiaru, również jeśli niezdolność do pracy wymagała pobytu w szpitalu. 100 proc. podstawy otrzymują wyłącznie osoby, które nie mogą pracować z powodu choroby zawodowej, wypadku przy pracy, wypadku w drodze do lub z pracy, choroby w czasie ciąży oraz badań lekarskich i zabiegów dla dawców komórek, tkanek i narządów.

W przypadku decyzji odmownej istnieje możliwość odwołania się do rejonowego sądu pracy i ZUS. Jest na to miesiąc od dnia otrzymania decyzji.