W 2024 roku oprócz standardowej waloryzacji emerytur w marcu seniorzy otrzymają również 13. i 14. emeryturę. Ze względu na wysoką inflację, rząd Donalda Tuska zapowiada dodatkową waloryzację emerytur, która może zostać przeprowadzona we wrześniu tego roku. Kiedy więc będzie wypłata 14. emerytury i ile wyniesie w tym roku?

"Czternastka" to coroczne dodatkowe świadczenie skierowane do seniorów, ustanowione w 2021 roku. Jednak nie wszyscy kwalifikują się do jej otrzymania.

Kto otrzyma 14. emeryturę?

Pełną kwotę 14. emerytury mogą otrzymać tylko ci, których miesięczne świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto. Osoby pobierające wyższe emerytury także mogą liczyć na to dodatkowe świadczenie, lecz będzie ono pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że 14. emerytura zostanie obniżona o kwotę, która przekracza 2900 zł brutto. Jednak minimalna wysokość "czternastki", która może zostać wypłacona, wynosi 50 zł.

14. emerytura przysługuje seniorom uprawnionym do:

  • emerytury w tym pomostowej, okresowej, kapitałowej, częściowej;
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego;
  • renty z tytułu niezdolności do pracy i renty dla inwalidów wojennych, wojskowych oraz wypadkowych;
  • rent szkoleniowych, socjalnych i rodzinnych;
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
  • świadczeń pieniężnych dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Kto nie dostanie 14. emerytury?

Dodatkowe świadczenie nie jest przewidziane dla sędziów i prokuratorów na emeryturze, ponieważ formalnie nie posiadają oni statusu emeryta ani rencisty. Oznacza to, że sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku nie będą uprawnieni do otrzymania tego świadczenia.

Ile wyniesie 14. emerytura?

Zgodnie z prognozami, maksymalna pełna kwota 14. emerytury prognozowana jest na około 2650 zł brutto. W przypadku tego świadczenia również należy odliczyć 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 12 proc. podatek dochodowy. W efekcie realna kwota "czternastki", jaką otrzymają emeryci, szacowana jest na około 2200 zł "na rękę".

Osoby pobierające wyższe emerytury niż ustalony próg dochodowy również otrzymają 14. emeryturę, jednak będzie ona pomniejszona o kwotę przekraczającą 2900 zł brutto. Dla przykładu, jeśli emerytura wynosi 4100 zł brutto, seniorzy mogą oczekiwać na czternastą emeryturę w wysokości około 1400 zł brutto. Świadczenie zostanie wypłacone przez urząd, zgodnie z ustalonymi terminami wypłaty rent i emerytur.

Wypłata 14. emerytur

Planuje się, że wypłaty 14. emerytury odbędą się w drugiej połowie 2024 roku. Dodatkowe świadczenia prawdopodobnie pojawią się na kontach emerytów we wrześniu lub październiku. Co ważne - nie trzeba składać dodatkowych wniosków.