Każdej osobie, która ma ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje legitymacja emeryta-rencisty. Senior może uzyskać ją na dwa sposoby - cyfrowo w aplikacji mObywatel oraz tradycyjnie w formie fizycznej, kontaktując się z ZUS. Wkrótce wzór legitymacji ulegnie zmianie. Zniknie też informacja o jej ważności. Czy legitymację dla seniora trzeba wymienić?

Co daje legitymacja emeryta-rencisty. Jak ją uzyskać?

Posiadacze legitymacji emeryta-rencisty cieszą się szeregiem przywilejów. Mają możliwość skorzystania z atrakcyjnych zniżek w komunikacji publicznej, kinach oraz ośrodkach uzdrowiskowych. Są też zwolnieni z opłaty abonamentu RTV. Legitymacja umożliwia też skorzystanie z ulg podatkowych czy preferencyjnych warunków przy zakupach.

Legitymacja nie przyjdzie do seniora automatycznie pocztą, zaraz po przejściu przez niego na rentę czy emeryturę. Są dwie drogi jej uzyskania. W formie fizycznej - poprzez wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz poprzez dodanie jej do aplikacji mObywatel.

Od początku zeszłego roku wprowadzono dwie formy legitymacji seniora (emeryta-rencisty), tj:

  • w formie tradycyjnej, tj. spersonalizowanej karty identyfikacyjnej z tworzywa sztucznego (legitymacja),
  • w formie dokumentu elektronicznego (mLegitymacja).

Te osoby, które uzyskały prawo do świadczeń od 1 stycznia 2023 r. otrzymują tylko mLegitymację. Jest ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym, właśnie przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

ZUS przypomina, że osoby, które nabędą prawo do świadczeń od 1 stycznia 2023 r., a chciały by otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, mogą złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS (ERL).

Trzeba pamiętać, że ci którzy nabyli prawo do świadczeń przed 1 stycznia 2023 r. również mają prawo do mLegitymacji dla seniora.

Jakie zmiany w legitymacji dla seniora?

Posiadacze legitymacji w formie fizycznej nie muszą martwić się zmianami.Opublikowane na RCL rozporządzenie w sprawiezmian w legitymacji emeryta-rencisty dotyczy tylko legitymacji cyfrowej, z której można korzystać poprzez aplikację mObywatel.

Projektodawcy rozporządzenia wyjaśniają, że wejście w życie ustawy o aplikacji mObywatel spowodowało konieczność dostosowania również przepisów rozporządzenia do standardów technicznych dokumentów mobilnych. Nowy wzór wizualizacji mLegitymacji na ekranie urządzenia mobilnego uwzględnia zmienioną szatę graficzną dokumentów prezentowanych w najnowszej wersji aplikacji mObywatel. Co się zmieni w legitymacji?

Z wzoru wizualizacji mLegitymacji została usunięta informacja o nieważności tego dokumentu. Zmiana nie wpłynie jednak negatywnie na poziom weryfikacji ważności dokumentu przez podmioty które nadają seniorowi zniżki. Informacja na temat ważności dokumentu stanowi integralny element aplikacji i będzie widoczna podczas weryfikacji wizualnej dokumentu.

Weryfikacja legitymacji emeryta-rencisty

To do osoby weryfikującej należy decyzja w zakresie wyboru metody weryfikacji dokumentu. Dostępne są trzy metody weryfikacji:

  • wizualna,
  • funkcjonalna
  • oraz kryptograficzna.

Weryfikacja wizualna jest podobna do weryfikacji tradycyjnych dokumentów. Osoba weryfikująca może sprawdzić np.:

- fotografię,

- datę ostatniej aktualizacji danych,

- zegar pokazujący aktualną datę i godzinę,

- grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi.

Jeżeli weryfikujący będzie miał wątpliwości dotyczące autentyczności dokumentu, może skorzystać z metody funkcjonalnej. Ta polega na okazaniu przez posiadacza np. certyfikatu lub uruchomieniu skanera kodów QR.

Co ciekawe, będzie również możliwa weryfikacja cyfrowej legitymacji metodą kryptograficzną. Ta będzie polegać na weryfikacji aplikacja-aplikacja, aplikacja-rozwiązanie webowe lub aplikacja-system.