Wysokość nowego świadczenia wspierającego w 2024 roku wzrosła do kwoty 2.988 zł. Dla kogo wyższe świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku? Przeczytaj poniżej.

Dla kogo wyższe świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku wzrosło o 540 zł. Wynosi więc ono 2.988 zł. Dotychczas było ono przyznawane zarówno osobom, które opiekowały się dziećmi, jak i dorosłymi. Wraz z nadejściem 2024 roku uległo to zmianie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które dotychczas nie pobierały świadczeń opiekuńczych na niepełnosprawne osoby dorosłe, nie będą mogły ubiegać się już o nie, jak również o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z nowymi zasadami, świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku będą mogły otrzymać tylko osoby sprawujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia. Chodzi więc o:

  • matkę,
  • ojca,
  • inne osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym (krewni w linii prostej i rodzeństwo),
  • małżonka,
  • opiekuna faktycznego,
  • rodzinę zastępczą.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie. Jeśli opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne jest podwyższane o 100% na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Świadczenia pobierane na starsze osoby – co dalej?

Jak wynika z nowych przepisów, wypłata świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku podlega wstrzymaniu, jeśli osoba, która wymaga opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

Osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą, mogą je zachować na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, które zdecydują się na świadczenie wspierające - wraz ze złożeniem wniosku opiekun straci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Rodzice mogą wrócić do aktywności zawodowej

Najważniejszą zmianą dotyczącą świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego. Uprawnienie do dorabiania nie dotyczy jednak wszystkich automatycznie. Osoby, które już pobierają świadczenie pielęgnacyjne, będą mogły pracować pod warunkiem uzyskania nowej decyzji.

Śmierć podopiecznego a świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku

Opiekun, który straci najbliższą osobę z niepełnosprawnością, nie utraci z dnia na dzień prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Środki będzie mógł pobierać jeszcze przez niespełna 2 miesiące.