Od 1 grudnia 2023 r. ZUS może zawiesić lub wstrzymać wypłatę emerytury. Stanie się tak, jeśli przekroczone zostaną odpowiednie limity przychodów. Nowe przepisy dotyczą tych, którzy dorabiają sobie do emerytury. W artykule wyjaśniamy wszelkie szczegóły. Informujemy też, komu ZUS nie może wstrzymać wypłat.

Komu ZUS może zmniejszyć bądź zawiesić emeryturę?

Tym, których przychód z tytułu dorabiania na emeryturze przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To aktualnie 5036 zł brutto. W takich przypadkach wypłata emerytury będzie zmniejszona.

Wypłata emerytury będzie zawieszona, jeśli emeryt przekroczy w swoich dochodach 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie to 9353.50 zł brutto.

Komu ZUS nie zawiesi wypłaty emerytury?

Emerytkom w wieku powyżej 60 lat i emerytom w wieku powyżej 65 lat. Te osoby mogą spać spokojnie, ZUS nie zmniejszy im świadczenia, na które ciężko pracowali przez kilkadziesiąt lat. Limity nie dotyczą tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Limity nie dotyczą też niektórych rencistów. Mowa o inwalidach wojskowych, których niezdolność do pracy wiąże się z ich wcześniejszą służbą, a także tych, którzy pobierają rentę rodzinną. Nawet, jeśli kwota renty jest wyższa od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

ZUS. Ilu Polakom wypłaca emerytury?

Według danych z marca 2023 r., 7.89 mln osób pobiera w Polsce emerytury bądź renty z ZUS. 77.8 proc to emeryci, 22.2 proc. to renciści.

Zobacz też: Ferie zimowe 2024. Terminy dla poszczególnych województw