Tylko do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o tzw. 300 plus. Chodzi o jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów. Jeśli nie zdążymy ze złożeniem wniosku, 300 zł przepadnie. W jaki sposób można złożyć wniosek o pieniądze z programu "Dobry Start"? Komu konkretnie one przysługują?

Rządowy program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek. I to szybko, gdyż termin składania wniosków upływa z końcem 30 listopada 2023 r.

300 plus. Komu przysługuje?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na:

> dziecko uczące się w szkole - aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

> dziecko niepełnosprawne uczące się w szkole - aż do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wypłata 300 plus nie zależy od kryteriów dochodowych. Otrzymają je wszyscy rodzice, którzy prawidłowo i w terminie złożą wniosek.

Dobry Start. Kto nie dostanie 300 plus?

Świadczenie dobry start nie przysługuje na:

> dzieci uczęszczające do przedszkola

> dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole

> studentów.

Dobry Start. Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Rodzice

> Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

> Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia na dziecko, czyli 150 zł.

Opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

Opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

Osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

> rodzina zastępcza,

> osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

> dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

> dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

> osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

300 plus. Dobry Start. Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie w ramach programu "Dobry Start", należy złożyć wniosek. Przyjmowaniem wniosków o 300 plus, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o 300 plus - świadczenie dobry start - można składać do ZUS tylkodrogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online można składać do 30 listopada 2023 r. przez:

> portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/

> bankowość elektroniczną

> portal PUE ZUS.

Ile czasu trzeba czekać na 300 plus? [TERMIN WYPŁATY]

Jeśli złożyliśmy wniosek w listopadzie 2023 roku, to wsparcie trafi do nas w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Może więc to nastąpić

> w grudniu 2023 r. lub

> w styczniu 2024 r.

Rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą 300 plus w programu "Dobry Start" zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.