Taką kwotę na rękę otrzymają tylko osoby pobierające najniższe świadczenia. Im wyższa emerytura lub renta, tym dodatkowe wsparcie będzie niższe. Co ciekawe, różne kwoty netto czternastek otrzymają osoby, którym przysługuje ta sama wartość tego świadczenia w kwocie brutto.

Po tym, jak Jarosław Kaczyński, prezes PiS poinformował, że czternasta emerytura w 2023 r. wyniesie 2200 zł netto, kancelaria premiera zapowiedziała wydanie przepisów określających termin wypłaty i nową kwotę czternastek. Miało to miejsce 21 sierpnia. Dzień później rozporządzenia w tej sprawie zostały przyjęte przez rząd, podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 1673 i 1674), a już 23 sierpnia weszły w życie.

Wynika z nich, że świadczenia będą wypłacane już we wrześniu, a nowa standardowa wysokość brutto czternastki to 2650 zł. Jest to więc o ponad 1000 zł więcej niż wynosi obecna minimalna emerytura, tj. 1588,44 zł brutto. Jak podaje kancelaria premiera, tegoroczna wysokość 14. emerytury jest też wyższa od ubiegłorocznej o 1061,56 zł brutto.

Nowa kwota czternastki, czyli 2650 zł brutto przekłada się na 2202,50 zł netto. Jest to ok. 838 zł netto więcej niż gdyby pozostawiono kwotę czternastki wynikającą z ustawy. Taką wysokość, czyli 2202,05 zł netto, otrzymają jednak tylko te osoby, które mają najniższe świadczenia emerytalne/rentowe. Czternasta emerytura podlega bowiem pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę zdrowotną. Czternastki osób z najniższymi świadczeniami podstawowymi załapią się częściowo na kwotę wolną od podatku. A im świadczenie podstawowe wyższe, tym większa część 14. emerytury będzie pomniejszona o należny PIT. Stąd też różnice w kwotach netto czternastek przy takiej samej kwocie brutto. Poniżej publikujemy przykładowe wyliczenia czternastek przekazane przez ZUS.

Na standardową wysokość czternastki, tj. 2650 zł brutto, mogą liczyć tylko osoby których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty dodatkowe świadczenie będzie zmniejszane na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Aby świadczenie przysługiwało minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł brutto. To oznacza, że do świadczenia będą uprawnione osoby, których suma świadczeń podstawowych nie przekracza 5500 zł brutto. Prawo do czternastki będzie oceniane według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc wypłaty, czyli na 31 sierpnia br.

Świadczenia będą wypłacane przez ZUS z urzędu. Nie trzeba składać wniosków o przyznanie takiego wsparcia.

Kto otrzyma "czternastki"?

Czternastki otrzymają osoby pobierające:

  • emerytury i renty – w systemie powszechnym, rolników i służb mundurowych,
  • emerytury pomostowe,
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • renty socjalne
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające
  • świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  • renty inwalidów wojennych i woskowych.

Rząd szacuje, że grupa, do której dotrze to wsparcie, to blisko 9 mln osób. Około 6,8 mln Polaków ma uzyskać świadczenie w pełnej wysokości, a niemal 2 mln w mechanizmie złotówka za złotówkę. Jednocześnie skutkiem podwyższenia kwoty 14. emerytury jest to, że świadczenie otrzyma ok. 700 000 osób więcej, niż gdyby utrzymano jej wysokość na poziomie emerytury minimalnej. Natomiast koszt dla budżetu państwa jest wyższy od planowanego o 9 mld zł.

Czternasta emerytura w tym roku została zagwarantowana na stałe, jako świadczenie coroczne, na mocy ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. poz. 1407), która weszła w życie 8 sierpnia 2023 r.

Wysokość "czternastek" w 2023 r. [w zł] – wyliczenia ZUS

Miesięczna wysokość emerytury brutto Miesięczna wysokość emerytury netto Wysokość "czternastki" brutto Wysokość "czternastki" netto
1588,44 1445,48 2650 2202,5
2000 1820 2650 2153,5
2250 2047,5 2650 2123,5
2500 2275 2650 2093,5
2750 2472,5 2650 2093,5
2900 2591 2650 2093,5
2950 2630,5 2600 2054
3000 2670 2550 2014,5
3050 2709,5 2500 1975
3100 2749 2450 1935,5
3150 2788,5 2400 1896
3200 2828 2350 1856,5
3250 2867,5 2300 1817
3300 2907 2250 1777,5
3350 2946,5 2200 1738
3400 2986 2150 1698,5
3450 3025,5 2100 1659
3500 3065 2050 1619,5
3550 3104,5 2000 1580
3600 3144 1950 1540,5
3650 3183,5 1900 1501
3700 3223 1850 1461,5
3750 3262,5 1800 1422
3800 3302 1750 1382,5
3850 3341,5 1700 1343
3900 3381 1650 1303,5
3950 3420,5 1600 1264
4000 3460 1550 1224,5
4050 3499,5 1500 1185
4100 3539 1450 1145,5
4150 3578,5 1400 1106
4200 3618 1350 1066,5
4250 3657,5 1300 1027
4300 3697 1250 987,5
4350 3736,5 1200 948
4400 3776 1150 908,5
4450 3815,5 1100 869
4500 3855 1050 829,5
4550 3894,5 1000 790
4600 3934 950 750,5
4650 3973,5 900 711
4700 4013 850 671,5
4750 4052,5 800 632
4800 4092 750 592,5
4850 4131,5 700 553
4900 4171 650 513,5
4950 4210,5 600 474
5000 4250 550 434,5
5050 4289,5 500 395
5100 4329 450 355,5
5150 4368,5 400 316
5200 4408 350 276,5
5250 4447,5 300 237
5268 4461,72 282 222,62
5300 4487 250 197,5
5318 4501,22 232 183,12
5350 4526,5 200 158
5368 4540,72 182 143,62
5400 4566 150 118,5
5418 4580,22 132 104,12
5450 4605,5 100 79
5468 4619,72 82 64,62
5500 4645 50 39,5