Od dziś wzrasta emerytura podstawowa z KRUS i zmienia się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Takie modyfikacje przewiduje ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. poz. 337), która częściowo wchodzi w życie 1 marca 2023 r.
Od tej daty nowelizacja wprowadza nową definicję emerytury podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego. Po zmianach świadczenie to zostało powiązane z najniższą emeryturą z ZUS i wynosi 90 proc. najniższej emerytury w powszechnym systemie emerytalnym. Natomiast do tej pory emerytura podstawowa z KRUS była ustalona kwotowo i waloryzowana – do końca lutego wynosiła 1084,58 zł (dla porównania minimalna emerytura z ZUS – 1338,44 zł). Od dziś w związku z waloryzacją tej ostatniej i zmianą definicji wprowadzoną omawianą nowelizacją emerytura podstawowa z KRUS wyniesie 1429,60 zł brutto (90 proc. z kwoty 1588,44 zł brutto). Oznacza to wzrost tego świadczenia o 345,02 zł.
Ponadto, jak wspomniano, od 1 marca zmienia się też sposób waloryzacji innych rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. W efekcie nastąpi znaczący wzrost wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych. Wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych ustala się bowiem, mnożąc kwotę emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru (ten ostatni jest obliczany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy na podstawie okresów pracy i opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe).
„Na przykład emeryt z 25-letnim okresem opłacania składek w wysokości podstawowej od marca br. będzie otrzymywał emeryturę w wysokości 1686,93 zł brutto, tj. o 348,49 zł wyższą niż w lutym br.” – podaje na swojej stronie internetowej KRUS.
Dodatkowo, w związku ze zmianą wysokości emerytury podstawowej, wzrośnie również wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS. Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego wynosi bowiem 10 proc. emerytury podstawowej. Do końca lutego wynosiła ona 108,00 zł, a od marca wzrośnie do 143 zł.
Nieco później, bo 10 marca 2023 r., wejdą natomiast w życie przepisy ustawy wprowadzające nowy dodatek dla osób pobierających emeryturę z KRUS, które opłacały podwójne lub dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Takie dodatkowe świadczenie zyskają m.in. rolnicy, którzy poza rolnictwem prowadzili też działalność gospodarczą (pozarolniczą). W tej późniejszej dacie zaczną także obowiązywać przepisy zawężające krąg osób uprawnionych do rehabilitacji leczniczej. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 1 marca 2023 r. (w części)