Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla rodzin poległych mundurowych uzyskał jednogłośne poparcie członków sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej. Komisje wprowadziły do projektu szereg poprawek, głównie o charakterze legislacyjnym.

Nad projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym dla rodzin poległych mundurowych pracowały we wtorek na połączonym posiedzeniu Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Obrony Narodowej. Posłowie jednogłośnie poparli projekt.

Wcześniej komisje wprowadziły do projektowanej regulacji kilkanaście poprawek, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Jedną z wprowadzonych zmian była zgłoszona w porozumieniu z rządem poprawka posła PiS Piotra Kalety.

Jak podkreślał na posiedzeniu komisji wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, poprawka ta jednoznacznie doprecyzowuje, że w przypadku, kiedy emerytura została wypracowana przez rodzica poległego funkcjonariusza lub żołnierza, otrzyma on emeryturę i świadczenie, zaś w przypadku, gdy ma on rentę rodzinną będzie mógł wybrać świadczenie dla siebie korzystniejsze.

Kolejna z wprowadzonych poprawek - zaakceptowanych przez rząd i zgłoszonych przez posła Kaletę - wprowadziła zmiany w ustawie o komisjach lekarskich podległych ministrowi SWiA. Poprawka wprowadza zapis, że rejonowe komisje lekarskie orzekają w składzie jednoosobowym. W obecnym brzmieniu są to składy co najmniej dwuosobowe. Zdaniem strony rządowej jest to dobra zmiana, która usprawni funkcjonowanie rejonowych komisji lekarskich.

Posłowie opozycji chcieli poszerzenia katalogu beneficjentów regulacji poprzez dodanie do nich strażników miejskich i gminnych, a także ratowników WOPR. Ich poprawki zostały jednak odrzucone przez komisję.

Projekt ustawy przewiduje, że wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach będą wypłacane miesięczne świadczenia w kwocie równej średniemu uposażeniu w danej formacji. 50 proc. tej kwoty otrzymywać będą dzieci poległego funkcjonariusza do 18. roku życia, a jeśli będą się dalej uczyć - do 24. lub 25. roku życia. Świadczenia w wysokości 50 proc. będą też przysługiwały rodzicom poległych od przejścia na emeryturę. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ akub/