O 34 proc. wzrośnie próg dochodowy, od którego zależy uzyskiwanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA). Zacznie on obowiązywać przy ustalaniu prawa do wsparcia na kolejny okres świadczeniowy, który ruszy 1 października br.

Nową kwotę kryterium określa obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 19 stycznia 2023 r. (M.P. poz. 121). W 2021 r. zmieniły się bowiem zasady dotyczące sposobu waloryzacji progu dochodowego w funduszu określone w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1205 ze zm.). Wprowadzono wtedy zasadę, że kryterium dochodowe podlega weryfikacji co trzy lata na podstawie wskaźnika, którym jest skumulowany, procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę z 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnej płacy z 1 stycznia trzy lata wcześniej. Ustalona na tej podstawie kwota kryterium jest ogłaszana do 31 stycznia roku, w którym przypada termin waloryzacji. Zdecydowano wówczas, że te przepisy po raz pierwszy zostaną zastosowane w 2023 r., a nowy próg będzie obowiązywać od 1 października br., gdy zaczyna się nowy okres świadczeniowy w FA (trwa on zawsze od 1 października danego roku do 30 września następnego).
Oznacza to, że skoro między 1 stycznia 2020 r. a 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja wzrosła o 34 proc. (z 2600 zł do 3490 zł), o tyle też procent będzie wyższe kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono 900 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a od 1 października br. będzie to 1209 zł.
– Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to spora podwyżka, ale trzeba pamiętać, że od wielu lat wysokość kryterium utrzymuje się na niskim poziomie, co przekłada się na systematyczny spadek liczby dzieci, na które wypłacamy świadczenia z FA. Dlatego liczba rodzin, które skorzystają na tej zmianie, może nie być duża – mówi Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Płocku.
Dodaje, że nawet po waloryzacji progu matki, które samotnie wychowują jedno dziecko i zarabiają najniższą pensję (lub trochę wyższą), mogą mieć problem z uzyskaniem świadczeń lub będą je otrzymywać w obniżonej wysokości (przy niewielkim przekroczeniu kryterium obowiązuje zasada złotówka za złotówkę).
– Przy okresie świadczeniowym, który zacznie się 1 października, pewnie odnotujemy wzrost w statystykach, ale przez kolejne dwa lata kryterium będzie zamrożone. Tymczasem w okresie, który wystartuje 1 października 2024 r., będziemy do progu liczyć dochody z 2023 r., gdy mamy dużą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia. Można więc spodziewać się powrotu tendencji spadkowej – wskazuje Sebastian Gajdzik, kierownik działu świadczeń rodzinnych OPS w Chorzowie. ©℗