Nową kwotę kryterium określa obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 19 stycznia 2023 r. (M.P. poz. 121). W 2021 r. zmieniły się bowiem zasady dotyczące sposobu waloryzacji progu dochodowego w funduszu określone w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1205 ze zm.). Wprowadzono wtedy zasadę, że kryterium dochodowe podlega weryfikacji co trzy lata na podstawie wskaźnika, którym jest skumulowany, procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę z 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnej płacy z 1 stycznia trzy lata wcześniej. Ustalona na tej podstawie kwota kryterium jest ogłaszana do 31 stycznia roku, w którym przypada termin waloryzacji. Zdecydowano wówczas, że te przepisy po raz pierwszy zostaną zastosowane w 2023 r., a nowy próg będzie obowiązywać od 1 października br., gdy zaczyna się nowy okres świadczeniowy w FA (trwa on zawsze od 1 października danego roku do 30 września następnego).
Oznacza to, że skoro między 1 stycznia 2020 r. a 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja wzrosła o 34 proc. (z 2600 zł do 3490 zł), o tyle też procent będzie wyższe kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono 900 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a od 1 października br. będzie to 1209 zł.