Nowe uprawnienia PIP wynikają z ustawy z 9 marca 2022 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. poz. 755), która weszła w życie na początku tego roku. Nowe przepisy przewidują, że inspektorzy będą mogli kontrolować zarówno ewidencje, jak i wykazy pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. Pracodawca ma obowiązek opłacać za nich składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika.