odpowiedź

Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne można obniżyć proporcjonalnie do okresu wykonywania w październiku działalności gospodarczej. Nie ma natomiast możliwości obniżenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej. [ramka]