Będzie nowelizacja przepisów, która ma zwiększyć subsydia płacowe dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org) przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON). Projekt zakłada podwyżkę dopłat do każdego ze stopni niepełnosprawności oraz zachowanie na niezmienionym poziomie kwot dodatkowego dofinansowania, gdy pracownik ma jedno z tzw. schorzeń szczególnych.

Nowe kwoty

Zgodnie z obowiązującym od marca 2020 r. (wtedy miała miejsce ostatnia waloryzacja dopłat) brzmieniem art. 26a ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) wysokość dofinansowania wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 1950 zł miesięcznie, z umiarkowanym 1200 zł, a z lekkim 450 zł. Opracowana przez BON propozycja przewiduje, że w tym pierwszym przypadku dopłata wzrośnie o 450 zł i będzie wynosić 2400 zł, a w drugim o 150 zł - do kwoty 1350 zł. Najniższa, bo tylko o 50 zł, będzie podwyżka wsparcia na pracownika z lekką niepełnosprawnością, na którego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie przekazywał 500 zł.