W myśl najnowszej wersji projektu to świadczenie ma wynosić 50 proc. emerytury lub renty zmarłego małżonka. Pozostały przy życiu małżonek mógłby także wybrać całość świadczenia zmarłego i połowę otrzymywanego dotychczas swojego świadczenia. Na Litwie, w Czechach, Niemczech i we Włoszech funkcjonują takie rozwiązania – wskazują autorzy projektu.
Projekt ma zostać zgłoszony jako obywatelski. Okazało się bowiem, że poselski projekt zmian złożony przez Lewicę jeszcze w maju 2022 r. trafił do tzw. zamrażarki sejmowej i nie ma szans na uchwalenie. Aby nowy projekt mógł być przedłożony w Sejmie, trzeba zawiązać komitet, który zbierze 100 tys. podpisów pod tą inicjatywą ustawodawczą. Ten proces ma ruszyć od 14 listopada. Plan jest bardzo ambitny, bo nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2023 r.