Niepełnoletnie dzieci mundurowego, który zginął na służbie, dostaną świadczenia w wysokości połowy średniego uposażenia w tej służbie.

– W Dzień Zaduszny przedstawiłem założenia specjalnej ustawy o świadczeniach dla rodzin po poległych funkcjonariuszach służb mundurowych. Po raz pierwszy obok wdów, wdowców i sierot obejmie ona rodziców funkcjonariuszy i żołnierzy. Chcemy stworzyć spójny, całościowy i jasny system opieki nad ich najbliższymi – poinformował Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
Projektowane rozwiązania zagwarantują wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich, którzy podczas realizowania swoich obowiązków stracili życie.
Minister Kamiński zapowiedział, że świadczenie pieniężne będzie wypłacane wdowom, wdowcom, dzieciom oraz rodzicom poległych. Wdowy i wdowcy będą je otrzymywali do końca życia. Każde z niepełnoletnich dzieci otrzyma wsparcie w wysokości 50 proc. średniego uposażenia w danej formacji. Po raz pierwszy świadczenie dostaną też rodzice poległego funkcjonariusza lub żołnierza. Będzie im ono przysługiwało od momentu przejścia przez nich na emeryturę. Takie samo wsparcie po przejściu na emeryturę ma przysługiwać także wdowie i wdowcowi po zmarłym na służbie funkcjonariuszu.
Z wyliczeń resortu spraw wewnętrznych wynika, że o takie świadczenie będą mogli się ubiegać członkowie ponad 200 rodzin funkcjonariuszy. 113 z nich to rodziny funkcjonariuszy policji, 45 – Państwowej Straży Pożarnej, 27 – Ochotniczej Straży Pożarnej, 1 – Straży Granicznej, 10 – Służby Ochrony Państwa i 5 Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Świadczenia mają przysługiwać wstecz – rodziny będą mogły się o nie ubiegać, gdy do śmierci funkcjonariusza doszło nawet kilkanaście lat temu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r. ©℗