Dzięki przyjęciu kwotowo-procentowego sposobu waloryzacji świadczeń 1,95 mln świadczeniobiorców ZUS pobierających co najmniej minimalne emerytury, wszyscy świadczeniobiorcy z KRUS (1 mln) oraz renciści socjalni i otrzymujący rodzicielskie świadczenia uzupełniające dostaną większą podwyżkę, niż wynikałoby to ze zwykłej waloryzacji procentowej. Gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, osoby z najniższymi emeryturami otrzymałyby tylko 184,70 zł więcej, a pobierający renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 138,53 zł.
Dzięki zastosowaniu waloryzacji kwotowo-procentowej minimalne: emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną jednak o 250 zł. Oznacza to, że od 1 marca przyszłego roku wyniosą 1588,44 zł brutto (dziś jest to 1338,44 zł). Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (która rośnie o proporcjonalnie niższą kwotę) wyniesie od 1 marca 2023 r. co najmniej 1191,33 zł (dziś 1003,83 zł).