We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. zmiany w zasadach rozliczania dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych, wypłacanych na podstawie przepisów antycovidowych.
Najciekawsze zmiany, mające największe pole oddziaływania, dotyczą zasad generowania przez ZUS korespondencji z przedsiębiorcami i świadczeniobiorcami. W myśl zmian w art. 71ab ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.) w przypadku podmiotu posiadającego jednocześnie profil informacyjny założony w systemie teleinformatycznym zakładu oraz adres do doręczeń elektronicznych, wpisany do bazy, doręczenie pisma w postaci elektronicznej, nadanego przez ZUS, następuje na ten właśnie adres. Według nowych zasad zostanie ono przekazane również na profil informacyjny założony w systemie teleinformatycznym zakładu. W przypadku przedsiębiorców niemających adresu do doręczeń elektronicznych za doręczone będzie traktowane każde pismo w momencie jego odbioru na profilu w systemie ZUS, a w razie braku odbioru, jako doręczone będzie traktowane po upływie 14 dni od umieszczenia na profilu.