odpowiedź

Jeżeli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, to za wrzesień za pracownicę należy złożyć: