Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – przypomina w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Platforma wystartowała w 2012 r. Korzysta z niej ponad 10,6 mln użytkowników: osób fizycznych, lekarzy, płatników składek. PUE ZUS jest cały czas rozwijana, aby coraz lepiej służyć klientom" – podkreślił w opublikowanym komunikacie rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

"PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw w ZUS bez wychodzenia z domu. Po potwierdzeniu swojej tożsamości – przez internet – można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i składkach oraz wysłać wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe" – dodał rzecznik Zakładu.

Jak wskazał, na PUE ZUS obsługiwane są także inne świadczenia: Polski Bon Turystyczny, świadczenie wychowawcze 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku czy świadczenie 300 plus.

ZUS przypomina, że od 2023 r., zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. Założyć profil można podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub online, korzystając ze swojego profilu zaufanego.

Do tej pory właściciele małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników – nie mieli obowiązku posiadania indywidualnego konta. Od początku przyszłego roku każdy płatnik składek, nawet ten, który płaci składkę tylko sam za siebie, musi mieć aktywny profil na PUE ZUS gdyż to właśnie tam będzie przychodziła korespondencja od ZUS i tylko drogą elektroniczną będzie można przesyłać dokumenty rozliczeniowe.

Zakład podkreśla, że profil na PUE ZUS nie tylko przyspiesza tempo wymiany korespondencji, ale jest także pomocny przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS.

Żeby aktywować indywidualne konto na PUE ZUS, należy najpierw założyć profil na PUE, a następnie potwierdzić tożsamość zakładającego profil. Można to zrobić samodzielnie, czyli założyć konto online i następnie je potwierdzić przy pomocy profilu zaufanego np. w bankowości elektronicznej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, e-podpisu czy ePUAPu.

Każda grupa klientów na portalu PUE ZUS ma specjalną zakładkę (rolę, profil), która ułatwia obsługę spraw. Szczegółowe informacje i usługi na wybranym profilu różnią się w zależności od roli, w jakiej klient kontaktuje się z Zakładem.

Ubezpieczeni mogą sprawdzić stan swojego konta w ZUS oraz dane o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mają też informacje o zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodziny i zwolnieniach lekarskich. Mogą też obliczyć swoją prognozowaną emeryturę.

Świadczeniobiorcy mają dostęp do informacji o przyznanych i wypłaconych świadczeniach (emeryturach, rentach, zasiłkach) i rozliczeniach podatkowych wystawionych przez ZUS.

Płatnicy składek mogą dokonać rozliczeń z ZUS przez bezpłatną, internetową aplikację ePłatnik. Dzięki PUE ZUS wiedzą o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, o elektronicznych zwolnieniach lekarskich swoich pracowników i o stanie bieżących rozliczeń z Zakładem.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec