Wykorzystałam w tym roku 14 dni opieki nad chorą mamą. Teraz zachorował tata, a opieki nad nim podjął się brat. Czy będzie mu przysługiwało prawo do zasiłku opiekuńczego?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci bratu zasiłku opiekuńczego za dni opieki nad ojcem. Zgodnie z art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: