Nie, nie ma zakazu zatrudniania męża albo żony na umowie o pracę, jednak przepisy ubezpieczeniowe nie będą traktowały takiej osoby jak pracownika, ale jak współpracownika. Nie ma znaczenia, że przedsiębiorca i jego narzeczona już teraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, bo ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) skutki składkowe wiąże w takim przypadku tylko z zawarciem związku małżeńskiego.

Na razie obcy