Ucierpiała w niej nie tylko przyroda, lecz także przedsiębiorcy prowadzący działalność nad Odrą. Odwoływane są rezerwacje w ośrodkach wczasowych, nie ma też chętnych do wypoczynku na tych terenach. Z analizy rządu wynika, że najbardziej ucierpiały podmioty prowadzące działalność dotyczącą gastronomii, transportu morskiego i przybrzeżnego oraz związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Dlatego zamierza wesprzeć te firmy, które straciły najwięcej.
Opublikowane właśnie założenia do projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze przewidują wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (za określony miesiąc wskazany przez rząd w rozporządzeniu). Ma ono wynosić 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przed 31 lipca 2022 r. Co istotne, data powstania tych ubezpieczeń nie może być późniejsza niż 1 lipca br.