3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przed 31 lipca 2022 r. otrzymają jednorazowo firmy poszkodowane w katastrofie ekologicznej na drugiej największej polskiej rzece.

Ucierpiała w niej nie tylko przyroda, lecz także przedsiębiorcy prowadzący działalność nad Odrą. Odwoływane są rezerwacje w ośrodkach wczasowych, nie ma też chętnych do wypoczynku na tych terenach. Z analizy rządu wynika, że najbardziej ucierpiały podmioty prowadzące działalność dotyczącą gastronomii, transportu morskiego i przybrzeżnego oraz związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Dlatego zamierza wesprzeć te firmy, które straciły najwięcej.
Opublikowane właśnie założenia do projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze przewidują wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (za określony miesiąc wskazany przez rząd w rozporządzeniu). Ma ono wynosić 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przed 31 lipca 2022 r. Co istotne, data powstania tych ubezpieczeń nie może być późniejsza niż 1 lipca br.
Na wypłatę mogą liczyć podmioty zgłoszone jako płatnicy składek (w terminie do 31 lipca 2022 r.), którzy nie są jednostkami budżetowymi ani samorządowymi zakładami budżetowymi. Krąg uprawnionych zostanie określony zgodnie z dobrze znanymi kryteriami stosowanymi podczas wypłaty świadczeń z tarcz antykryzysowych. Jednym z warunków będzie bowiem prowadzenie na 1 lipca 2022 r. przeważającej działalności pod kodem PKD określonym przez rząd w rozporządzeniu. Ważny będzie też m.in. odpowiedni (50-proc.) spadek przychodów będący wynikiem sytuacji ekologicznej na Odrze oraz zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wypłatą świadczeń zajmie się ZUS. ©℗
Etap legislacyjny
Założenia do projektu opublikowane w wykazie prac rządu