Zatrudniliśmy zleceniobiorcę, któremu wypłacamy wynagrodzenie powyżej minimalnego. Złożył nam oświadczenie, że jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w innym podmiocie, gdzie również osiąga przychód powyżej minimalnego. Zgłosiliśmy go zatem jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy powinniśmy opłacać za niego składki na Fundusz Pracy?
Nie, w tym przypadku składki na Fundusz Pracy nie powinny być opłacane. Wynika to z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne: