Jest to pierwszy przelew w lutym. W 2015 roku do tej pory OFE otrzymały 239,74 mln zł, a w 2014 roku OFE otrzymały 8.201,3 mln zł.

Średnia przekazana składka w tym transferze wyniosła 30,74 zł, przy średniej dla 2015 roku w wysokości 49,24 zł.

Zgodnie z planem finansowym FUS OFE otrzymają w tym roku 2,72 mld zł. (PAP)