Znamy już kryteria, które będą kształtować przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur. Będzie to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli ustawowe minimum). Czy istnieje potrzeba zmian dotychczasowych mechanizmów podwyżek świadczeń?
Tomasz Lasocki: