• 01/2022: 26 691,00 zł, koszty 30 162,18 zł, narastająco: -3471,18 zł, w miesiącu: -3471,18 zł;
• 02/2022: 30 576,00 zł, koszty 38 467,38 zł, narastająco: -11 362,56 zł, w miesiącu: -7891,38 zł;
• 03/2022: 57 265,00 zł koszty 75 377,75 zł, narastająco: -32 533,90 zł, w miesiącu: -18 112,75 zł;
• 04/2022: 53 493,09 zł, koszty 39 006,24 zł, narastająco: -14 998,46 zł, w miesiącu: 14 486,85 zł;
• 05/2022: 37 525,19 zł, koszty 34 387,28 zł, narastająco: -11 850,55 zł, w miesiącu: 3137,91.
Jaka podstawa powinna zostać zatem wykazana w deklaracji za 05/2022? Czy należy przyjąć, że podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest minimalne wynagrodzenie, a zatem składka zdrowotna będzie wynosić 270,90? Czy może podstawę wymiaru stanowi kwota 14 486,85 zł, a więc składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna wynosić 709,86 zł? Jaka podstawa powinna zostać wykazana w deklaracji za 06/2022? Jaki dochód należy wykazać w deklaracji? W jakiej wysokości należy opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne?