Nie. Opisana rekompensata nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. Stanowi więc przychód, od którego pracodawca jako płatnik będzie obowiązany pobrać składki społeczne oraz zdrowotną.

Przychody i wyłączenia