odpowiedź

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby przeanalizować, czy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. przysługiwało, a nie zostało wypłacone, czy też nie przysługiwało i stąd brak wypłaty. Od tego zależy, czy trzynastka za 2020 r. zostanie uwzględniona.