Poseł Dariusz Klimczak (KP) pytał Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o tzw. świadczenia ratownicze dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Jest to dodatkowe 200 zł doliczane do emerytury, przysługujące ochotnikom, o ile oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego wykażą oni bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych przynajmniej raz w roku, przez 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet.
Z odpowiedzi resortu wynika, że od wejścia w życie przepisów (czyli od początku tego roku) ogółem przyznano 18 147 takich świadczeń. Najwięcej było ich w województwach: mazowieckim (3904), lubelskim (2430), podlaskim (1501), a najmniej w województwach: zachodniopomorskim (266), opolskim (250) i lubuskim (93).