To atrakcyjna propozycja dla drobnych przedsiębiorców i franczyzobiorców tworzących sieci handlowe czy usługowe. Chroni w przypadku biznesowej porażki i długów. Zyskuje coraz większą popularność. Zaletą ubezpieczenia jest elastyczność i niska składka zaczynająca się od kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

– Nikt nie rodzi się przedsiębiorcą. Tego się trzeba nauczyć. Dlatego dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność w biznesie, ważna jest świadomość, że w razie niepowodzenia nie pozostaną z ogonem długów – mówi o „Polisie na biznes” dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Sebastian Wiatr.
Idea „Polisy na biznes” wzięła z trudnych doświadczeń pandemii, gdy wiele małych firm, które stanowią trzon polskiej gospodarki i dają zatrudnienie milionom Polaków, stanęło w obliczu problemów finansowych, a nawet upadło. – To są najczęściej interesy rodzinne. W przypadku zamknięcia pozostają z potwornymi długami. Każde bankructwo niesie więc dramatyczne konsekwencje dla całych rodzin. Ma negatywne skutki społeczne – zwracał uwagę dyrektor Wiatr w wywiadzie dla „Ekspresu Gospodarczego” w I Programie Polskiego Radia.

Nowość na rynku

Oferowane przez TUW PZUW rozwiązanie ma pionierskich charakter. – Jest skonstruowane w ten sposób, że duża liczba podmiotów gospodarczych, wpłacając składkę, chroni się wzajemnie i w przypadku upadku swojego biznesu, może liczyć na pokrycie długów, które zostają po takiej działalności – mówił Sebastian Wiatr.
Jak podkreślał, komercyjne ubezpieczenia nie dają takiej ochrony. Pozwala na nią formuła ubezpieczeń wzajemnych, które opierają się na zasadach współpracy i solidarności. Ubezpieczeni są członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i działają we wspólnym interesie.
– Ubezpieczenia komercyjne charakteryzują się tym, że muszą przynosić zysk, a ubezpieczenia wzajemne – nie. Statutowym celem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest ochrona swoich członków, a nie przynoszenie zysków, w związku z czym ubezpieczeniowa wzajemność idealnie wpisuje się w model ochrony drobnego biznesu – tłumaczył.

Korzyści dla wszystkich

Wprowadzanie „Polisy na biznes” TUW PZUW rozpoczął od współpracy z franczyzową siecią sklepów Żabka. Jak zaznaczył dyrektor Wiatr, oddźwięk jest bardzo dobry. – To się wszystkim opłaca. Franczyzobiorcy są zabezpieczeni, ponieważ biznes po zamknięciu nie pozostawia długów, a franczyzodawca otrzymuje natychmiastową spłatę zobowiązań, jakie ma wobec niego franczyzobiorca – opowiadał.
Od kilku miesięcy TUW PZUW wypłaca odszkodowania właścicielom tych sklepów, które nie utrzymały się na rynku. Przyczyny porażki są różne, często niezależne od przedsiębiorcy. Może to być na przykład otwarcie w pobliżu konkurencyjnego sklepu.

Niska składka

Zgłasza się też coraz więcej sieci zainteresowanych podobną współpracą. Potencjał jest olbrzymi. – W Polsce jest 1300 franczyzodawców i około 80 tysięcy franczyzobiorców. To trzon segmentu drobnych przedsiębiorstw. A im więcej ubezpieczonych podmiotów, tym bardziej rozkłada się ryzyko, a polisy mogą być tańsze – mówił dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych.
Już dziś nie stanowią wielkiego obciążenia.– Ubezpieczenia wzajemne są właśnie po to, aby optymalizować koszty. Jeśli grupa ubezpieczonych jest wystarczająca duża, to wysokość składki zaczyna się od kilkudziesięciu złotych. Nie jest to porażająca kwota w porównaniu z innymi wydatkami, które ponoszą przedsiębiorcy – podkreślał Sebastian Wiatr.
Zaletą „Polisy na biznes” jest przy tym elastyczność. – To produkt szyty na miarę. Jest skrojony pod potrzeby konkretnego klienta. Nie planujemy kopiowania go jeden do jednego, tylko dostosowujemy do ubezpieczeniowych potrzeb każdego zainteresowanego – dodał.

Siła i wiarygodność

Otwarcie na potrzeby drobnych przedsiębiorców to nowy etap w działalności TUW PZUW, który ubezpieczał dotąd przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. – Przyglądamy się rynkowi. Widzimy, co się na nim dzieje. Zauważyliśmy, że w trakcie pandemii bardzo dużo małych podmiotów upadło i postanowiliśmy znaleźć dla nich rozwiązanie – tłumaczył w Polskim Radiu dyrektor Wiatr.
TUW PZUW należy do Grupy PZU. Jest największym i jednym z najszybciej rozwijających się na świecie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpiecza klientów korporacyjnych – oprócz przedsiębiorstw także szpitale, samorządy i instytucje publiczne, a także diecezje i zakony.
Jest jedynym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych i jednym z czterech polskich ubezpieczycieli, którzy legitymują się międzynarodowym ratingiem siły finansowej. Wysoki rating, na poziomie A- z perspektywą stabilną, przyznany przez renomowaną agencję Standard & Poor’s, jest wyznacznikiem siły i wiarygodności TUW PZUW.
Odpowiadamy na potrzeby rynku, a formuła ubezpieczeń wzajemnych zapewnia drobnym przedsiębiorcom najwięcej korzyści.
Ubezpieczenia wzajemne, w przeciwieństwie do komercyjnych, nie polegają na generowaniu zysków. Mają zapewniać maksymalną ochronę minimalnym kosztem.