Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za cały wskazany okres choroby należy przyjąć – obok wynagrodzenia za pracę na etacie – również wynagrodzenie ze zlecenia wypłacone za okres od stycznia do lutego 2022 r. wraz z dodatkiem 200 zł. Natomiast podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należnego za okres od 1 do 8 kwietnia trzeba przeliczyć, tzn. wyłączyć z niej dodatek specjalny.
33 albo 14 dni