Do tej pory nie zgromadziłem dokumentów potrzebnych do wyliczenia kapitału początkowego. Teraz jednak zbliża się czas, kiedy będę musiał poważnie pomyśleć o emeryturze. Czy powinienem najpierw zebrać dokumenty potrzebne do wyliczenia kapitału, a potem do emerytury, czy mogę je złożyć razem z wnioskiem o świadczenie – zastanawia się pan Andrzej
Skoro pan Andrzej nie zebrał dokumentów potrzebnych do wyliczenia kapitału początkowego do tej pory (a obowiązek jego wyliczenia wprowadziły przepisy ustawy emerytalnej z 1998 r.), to nie musi się już z tym spieszyć i może przedstawić je wraz z wnioskiem o emeryturę.
Kapitał początkowy wyliczany jest bowiem wszystkim na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek o jego ustalenie i bez względu na to, kiedy zostanie wydana decyzja określająca jego wysokość. Od czasu wprowadzenia obowiązku wyliczenia kapitału było już wiele terminów na dokonanie tej formalności, wszystkie jednak minęły. Zresztą zmieniały się przepisy i teraz kapitał wyliczany jest na korzystniejszych zasadach niż kiedyś. Stan obecny jest taki, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do przyjęcia wniosków o ustalenie kapitału początkowego od zainteresowanych w każdym czasie. Wniosek taki musi być jednak zgłoszony najpóźniej wraz z wnioskiem o emeryturę.
Inna sprawa, że lepiej nie czekać z zebraniem potrzebnych dokumentów i ze złożeniem wniosku o ustalenie kapitału początkowego do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych, zdarzają się powodzie, pożary, inne katastrofy... wkrada się bałagan. Nadmierna zwłoka może utrudnić albo wręcz uniemożliwić odnalezienie dawniejszych dokumentów, szczególnie zaświadczeń o wysokości zarobków z byłych, nieistniejących zakładów pracy. Lata lecą, a przypominamy, że kapitał początkowy dotyczy okresów pracy przed 1999 rokiem!
Podstawa prawna
Art. 173–175 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).