Dofinansowanie to zaczęło obowiązywać 1 kwietnia br. i jest przeznaczone dla osób niemogących skorzystać z rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na dziecko, czyli głównie na pierwszych lub jedynych potomków w rodzinie. Wynosi ono 400 zł miesięcznie – z zastrzeżeniem, że wsparcie nie może być wyższe niż kwota opłaty za żłobek, klub dziecięcy lub u dziennego opiekuna, do których uczęszcza dziecko.
Przyznanie świadczenia wymaga złożenia wniosku, który można przekazać do ZUS tylko drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości internetowej, PUE ZUS lub portalu Emp@tia). Jeśli po jego wysłaniu rodzic zauważy, że popełnił błąd, np. w imieniu dziecka, musi go poprawić. Jest to konieczne, bo dane zawarte we wniosku ZUS automatycznie porównuje z tymi w rejestrze PESEL. Dlatego w takiej sytuacji rodzic powinien jeszcze raz złożyć wniosek i umieścić w nim poprawne dane. Ponowne złożenie wniosku jest potrzebne również w dwóch innych przypadkach: