Rodzic, który jest na urlopie wychowawczym i posyła dziecko do klubu dziecięcego, może złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania obniżającego opłatę, jaką ponosi z tego tytułu – wynika z informacji przedstawionej przez ZUS, który zajmuje się obsługą tej formy wsparcia.

Dofinansowanie to zaczęło obowiązywać 1 kwietnia br. i jest przeznaczone dla osób niemogących skorzystać z rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na dziecko, czyli głównie na pierwszych lub jedynych potomków w rodzinie. Wynosi ono 400 zł miesięcznie – z zastrzeżeniem, że wsparcie nie może być wyższe niż kwota opłaty za żłobek, klub dziecięcy lub u dziennego opiekuna, do których uczęszcza dziecko.
Przyznanie świadczenia wymaga złożenia wniosku, który można przekazać do ZUS tylko drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości internetowej, PUE ZUS lub portalu Emp@tia). Jeśli po jego wysłaniu rodzic zauważy, że popełnił błąd, np. w imieniu dziecka, musi go poprawić. Jest to konieczne, bo dane zawarte we wniosku ZUS automatycznie porównuje z tymi w rejestrze PESEL. Dlatego w takiej sytuacji rodzic powinien jeszcze raz złożyć wniosek i umieścić w nim poprawne dane. Ponowne złożenie wniosku jest potrzebne również w dwóch innych przypadkach:
  • przy zmianie żłobka lub innego miejsca opieki, w którym przebywa dziecko (jest to istotne, bo dofinansowanie nie trafia na konto rodzica, tylko do podmiotu prowadzącego placówkę). W nowym wniosku trzeba wskazać, że już wcześniej był składany i że jest to spowodowane zmianą żłobka;
  • gdy dziecko nie będzie już chodzić do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
ZUS dodaje, że informacja o złożeniu wniosku pojawia się na profilu rodzica w PUE ZUS po jego przetworzeniu, co może trwać do 48 godzin. Tam też jest umieszczana informacja o przyznaniu dofinansowania – oddzielnie na każde dziecko, ale zakład wyśle ją także na adres e-mailowy podany we wniosku. Na profilu w PUE ZUS znajdzie się też decyzja o odmowie przyznania dofinansowania, uchyleniu lub zmianie prawa do niego oraz o nienależnie pobranym wsparciu, od której będzie można się odwołać do prezesa zakładu. Wiadomość w tej sprawie zostanie wysłana na e-mail i numer telefonu wskazany we wniosku. ©℗