odpowiedź

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za pięć dni marca br. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od marca 2021 r. do lutego 2022 r. W tym okresie, we wrześniu 2021 r., pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie ze względu na chorobę. Należy więc sprawdzić, ile w tym miesiącu przepracował z obowiązującego go czasu pracy. Jeżeli bowiem w okresie, z którego jest liczona podstawa chorobowego, pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego: