Na ten problem zwracali uwagę samorządowcy i posłowie, który uczestniczyli w ostatnim posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat trzech. Był on poświęcony rozwiązaniom, które w zakresie organizacji opieki żłobkowej wprowadziła ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa). Przewiduje ona m.in., że gminy i podmioty prywatne mogą tworzyć żłobki i kluby dziecięce dla małych uchodźców w miejscach, które nie spełniają standardów lokalowych i sanitarnych wymaganych ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.). Specustawa zakłada też, że aby nowe oraz istniejące placówki mogły przyjąć więcej podopiecznych, nie będą musiały przestrzegać obowiązujących przepisów określających liczbę dzieci przypadających na jednego opiekuna (w żłobku jest to maksymalnie ośmioro maluchów).
Regulacje te wywołały pytania ze strony gmin, czy uruchomione w ten sposób żłobki będą mogły działać na stałe czy tylko na czas określony i po jego upłynięciu będą musiały dostosować się do obowiązujących do tej pory norm. Jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskały, bo jak powiedziała Dorota Gierej, zastępca dyrektora departamentu polityki rodzinnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, specustawa nie precyzuje, przez jaki czas będą obowiązywać wprowadzone nią rozwiązania. Zapewniła jednak, że resort przeanalizuje tę kwestię.