Łukasz Prasołek, były pracownik PIP i SN, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Od 2 lutego 2022 r. weszły w życie kolejne przepisy wynikające z pakietu mobilności, a w przypadku przewozów międzynarodowych najważniejsze znaczenie ma art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców (dalej: ustawa). Zgodnie z jego treścią kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest już w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 kodeksu pracy (dalej: k.p.), a w zamian za to w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek powinien zostać potraktowany jak pracownik zatrudniony za granicą u polskiego pracodawcy. W praktyce chodzi o możliwość zastosowania wyłączenia z podstawy wymiaru składek, które wynika z par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z nim w przypadku, gdy przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie ustalone zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli 5922 zł w 2022 r., to od podstawy wymiaru składek ZUS należy odliczyć za każdy dzień pobytu równowartość diety przysługującej z tytułu podróży zagranicznej pracownikowi sfery budżetowej. Jednak przychód podlegający oskładkowaniu nie może być nigdy mniejszy niż przeciętne wynagrodzenie.