Anna Kwiatkowska, ekspert od ubezpieczeń społecznych
Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie pięciu lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. A to oznacza, że składki przedawniają się po kolei za poszczególne miesiące. Ustawa systemowa przewiduje jednak wiele wyjątków od zasady ogólnej. Zostały one zmienione na mocy ostatniej dużej nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych i w nowym brzmieniu obowiązują od 18 września 2021 r.
Niektóre zasady bez zmian