Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła do 120 000 zł kwota stanowiąca górną granicę pierwszego progu podatkowego. Z kolei kwota zmniejszająca podatek wynosi 5100 zł rocznie. Jeśli dochód pracownika uzyskany u płatnika od początku roku przekroczy kwotę 120 000 zł, tj. górną granicę pierwszego przedziału skali, kwota zmniejszająca nadal podlega odliczaniu. Oznacza to, że płatnik nie wstrzymuje zmniejszania zaliczek, nawet gdy wynoszą już 32 proc. Zmiany w podatku dochodowym rzutują na obliczanie zaliczek od zasiłków.
Przychody z innych źródeł