Reklama

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, za którego przygotowania odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wskazano w informacji podanej w Wykazie, ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

W Wykazie poinformowano, iż przygotowywane rozporządzenie będzie "umożliwiało przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego jednakże nie dłużej niż do dnia 9 stycznia 2022 r."

Od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie wprowadzona nauka zdalna. W tym czasie rząd planuje przyznać rodzicom i opiekunom dzieci prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś