O dwa lata zostanie wydłużony okres, podczas którego w mieszkaniu chronionym będzie mogło przebywać maksymalnie 10 osób i dopiero od 1 stycznia 2024 r. nie będzie mogło ich być więcej niż siedem.

Taka zmiana ma znaleźć się w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. poz. 822). Został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych resortu.
Mieszkanie chronione to miejsce, w którym m.in. osoby niepełnosprawne opuszczające placówkę opiekuńczo-wychowawczą, a także cudzoziemcy przygotowują się pod okiem specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub otrzymują pomoc w codziennym funkcjonowaniu. W zależności od tego, kto ma korzystać z tej formy wsparcia, mogą funkcjonować mieszkania chronione treningowe lub wspierane. Co do zasady decyzję o skierowaniu do mieszkania ośrodek pomocy społecznej wydaje na czas określony (choć przepisy nie wskazują, na jak długi), ale osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać decyzję umożliwiającą im pobyt w mieszkaniu bezterminowo.
Wspomniane rozporządzenie określa minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz wymogi lokalowo-sanitarne. Wśród nich są te dotyczące liczby osób, które mogą korzystać z tego wsparcia. Docelowo ma ich być maksymalnie siedem, ale w przepisach przewidziane zostało stopniowe dochodzenie do tego limitu. I tak do końca 2019 r. nie mogło ich być więcej niż 12, od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. nie więcej niż 10, a od 1 stycznia 2022 r., czyli już za niecały miesiąc – siedem. To właśnie ma się zmienić, bo jak wynika z zapowiedzi umieszczonej w wykazie, czas dochodzenia do tego standardu ma zostać wydłużony o dwa lata. To oznacza, że jeszcze do 31 grudnia 2023 r. z jednego mieszkania chronionego będzie mogło korzystać do 10 osób, a dopiero od 1 stycznia 2024 r. dopuszczalne będzie nie więcej niż siedem.
Nie wiadomo, czy zmiany obejmą też inne wymogi stawiane przez rozporządzenie dla tej formy wsparcia. Obecnie, zgodnie z jego przepisami, minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę w mieszkaniu chronionym nie może być mniejsza niż 12 mkw., a poza pomieszczeniami mieszkalnymi muszą w nim być kuchnia lub aneks kuchenny, łazienka i fakultatywnie oddzielna toaleta.