Reklama
Tak wynika z informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w związku z pytaniami dotyczącymi nowego świadczenia, które będzie przyznawane na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 12 tys. zł (rodzic będzie mógł wybrać, czy chce otrzymywać 500 zł przez dwa lata, czy 1000 zł przez rok). Co do zasady RKO będzie przysługiwał od miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończy 36 miesięcy (przykładowo, gdy dziecko będzie miało pierwsze urodziny 10 maja 2022 r., świadczenie będzie przyznane od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r.). Jednocześnie o kapitał będą mogli ubiegać się nie tylko ci rodzice, których potomek będzie miał pierwsze urodziny po 1 stycznia przyszłego roku, ale również ci, których dziecko pierwsze rodziny już obchodziło, ale do 31 grudnia 2021 r. nie ukończy jeszcze trzech lat. W takim przypadku RKO będzie im przyznane nie w pełnej wysokości 12 tys. zł, ale za czas od stycznia 2022 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc trzecich urodzin.
O przyznanie rodzinnego kapitału trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS, przy czym trochę inaczej będzie wyglądała kwestia czasu, jaki będą mieli na to rodzice we wspomnianych wyżej przypadkach. Jeżeli chodzi o dzieci, które pierwszy rok życia osiągną po wejściu w życie ustawy, zastosowanie będzie miał jej art. 31. Zgodnie z tym przepisem wniosek składa się między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez malucha 12. miesiąca życia, a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. To oznacza, że rodzice będą mieli na dopełnienie formalności łącznie pięć miesięcy. Jeśli więc dziecko skończy rok np. 10 maja 2022 r., to wniosek będzie można składać od 1 lutego do 30 czerwca przyszłego roku. Natomiast gdy nastąpi to po upływie pięciomiesięcznego okna czasowego, to wtedy łączna wysokość kapitału ulegnie obniżeniu o 500 zł za każdy miesiąc, który upłynął od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy rok.
Ten wydłużony okres na złożenie wniosku – jak wyjaśnia MRiPS – nie będzie obowiązywał w odniesieniu do osób mających dziecko, które do końca br. nie będzie miało jeszcze skończonych trzech lat. Dlatego, aby uzyskały świadczenie począwszy od 1 stycznia 2022 r., muszą w tym właśnie miesiącu wysłać wniosek do ZUS. Jeśli zrobią to później, RKO będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Resort podaje przy tym przykład dziecka, które urodziło się 12 marca 2019 r. W tej sytuacji nowe świadczenie będzie należało się rodzicowi w wysokości 1000 zł za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2022 r.