Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który wczoraj przyjął rząd. Zmiana ma umożliwić większej liczbie osób skorzystanie ze świadczenia (co będzie na rękę podmiotom z branży turystycznej). Dane z maja br. pokazywały, że z ok. 4 mln przyznanych bonów aktywowano 1,4 mln. ©℗