Powstanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych. Na jej uruchomienie na początek przewidzianych jest 200 mln zł, a za jej prowadzenie będzie odpowiadać Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

O jej utworzeniu informował Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, podczas wczorajszej konferencji. Jej tematem był dodatkowy miliard złotych, który ma trafić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dzięki nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej. – Z tych pieniędzy będą realizowane cztery programy nastawione na wspieranie samodzielności, aktywności i mobilności osób niepełnosprawnych – mówił Paweł Wdówik.
Pierwszy program to wspomniana już wypożyczalnia sprzętu. Drugi to program mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych, który składać się ma z trzech modułów. W jego ramach absolwenci szkół i uczelni będą mogli otrzymać pieniądze na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania przez trzy lata w związku z poszukiwaniem pracy. – Dofinansowanie będzie miało charakter degresywny i w pierwszym roku będzie wynosić 100 proc., a potem będzie się stopniowo obniżać aż do 40 proc. w trzecim roku – wyjaśniał pełnomocnik.
W tym programie, na który łącznie ma być przeznaczone 600 mln zł, będzie można też uzyskać wsparcie na dostosowanie lub zamianę mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi. Z kolei organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o pieniądze na tworzenie mieszkań wspomaganych oraz wspomaganych społeczności mieszkaniowych, w których będą zapewnione całodobowe usługi asystenta, a osoby niepełnosprawne będą partycypować w kosztach ich użytkowania.
Trzeci to program samochodowy z budżetem 100 mln zł. Będzie on obejmował dofinansowanie do zakupu samochodu dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dostosowanego do jej indywidualnych potrzeb (niezależnie od tego, czy będzie jego kierowcą, czy pasażerem), a także refundację kosztów nauki jazdy, dodatkowych lekcji doszkalających oraz egzaminów na prawo jazdy. Z kolei gminy wiejskie będą mogły wnioskować o pieniądze (do 500 tys. zł) na zakup samochodu oraz utrzymanie etatu kierowcy.
Wreszcie czwarty program zakłada przekazanie dodatkowych 100 mln zł na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) oraz zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). – Obecnie mamy 728 WTZ oraz 126 ZAZ, ale jest ich zbyt mało. Są powiaty, które nie mają ani jednej takiej placówki, a jest to spowodowane brakiem pieniędzy na ich tworzenie – podkreślał Tomasz Maruszewski, wiceprezes PFRON. Dodał, że o ile przy dotychczasowych środkach co roku powstawały średnio trzy–cztery warsztaty i dwa–trzy zakłady, to dzięki zwiększeniu nakładów na ten cel będzie mogło ich powstawać nawet odpowiednio 15 oraz 10. Co więcej, aby jeszcze bardziej zachęcić powiaty do tworzenia WTZ, nie będą one musiały zapewniać wkładu własnego, bo teraz PFRON gwarantuje 70 proc. pieniędzy, a pozostałe 30 proc. samorząd musi wyłożyć ze swojego budżetu. Ponadto wzrosnąć ma kwota przekazywana przez fundusz na jednego uczestnika korzystającego ze wsparcia ZAZ. Taka dotacja ma wynosić 27,5 tys. rocznie, podczas gdy obecnie jest to 25 tys. zł.