odpowiedź

Tak, ZUS zwiększy odpowiednio zasiłek macierzyński, ale kwotę tego podwyższenia będzie stanowiła różnica między wysokością świadczenia rodzicielskiego 1000 zł a łączną wartością obu zasiłków, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.